Dokumentacja pracownicza

foto

wartość archiwalna dokumentacji

wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej jest przedstawienie od strony praktycznej zadań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2020-06-23
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa przy

dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa przy ponownym zatrudnieniu i sytuacja kryzysowa powoduje wiele zmian i niepewności. W chwili obecnej zapewne borykają się Państwo z licznymi wyzwaniami, pomimo tego także poszukują Państwo odpowiedzi na wiele pytań połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Zapraszamy do skorzystania z wideoszkolenia „Dokumentacja pracownicza w dobie koronawirusa”.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2020-05-11
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

W dokumentacja pracownicza ustawa i dniu 1 stycznia 2019 r

W dokumentacja pracownicza ustawa i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych szczególnie

Czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, szczególnie archiwalnych akt osobowych w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej,.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2019-12-12
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Delegowanie a umowa o samozatrudnienie. Ćwiczenia kalkulacje optymalnego delegowania pracowników od zatrudnienia po oddelegowanie. Zatrudnienie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie swobody przepływu pracowników a delegowanie pracowników obywateli polskich i cudzoziemców w ramach swobody świadczenia usług. Zatrudnienie pracownicze wykonywanie pracy na podstawie stosunku.

Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Dodany: 2019-11-27
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie