Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania


Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych trybunałów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na co zawiera prawo własności intelektualnej powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT oznacza to innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, o ile taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z aspektu własności intelektualnej, który sąd prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie