kadry i płace w praktyce


Od lipca świadczenia z ubezpieczenia społecznego są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej % kwoty najniższej emerytury innymi słowy renty przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wspólnie z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Komorniczej w piśmie z lutego r., w sprawie o profil obowiązywania ochrony wynikającej z Kodeksu pracy w odniesieniu do wynagrodzenia z umów zlecenia, potwierdził utrwalone w literaturze przedmiotu stanowisko, iż ochronie przewidzianej w Kodeksie pracy podlegają: nie tylko wynagrodzenie w rozumieniu prawa pracy, związane ze stosunkiem pracy, lecz również wszelkie inne świadczenia powtarzające się, jakich celem jest zapewnienie utrzymania, np. wynagrodzenie za pracę zlecone. W artykułowi internetowym sprawdzisz, co to oznacza na rzecz pracodawcy. Z publikacji dowiesz się:- co jest tytułem wykonawczym do prowadzenia egzekucji- których potrąceń można dopełniać bez zgody zatrudnionego- jak potrącać alimenty- jakim sposobem postąpić, w razie gdy Krajowa Rada Komornicza zajmuje inne stanowisko w przypadku potrąceń na przełomie roku niż Główny Inspektorat Pracy- jakie kwoty można potrącać w przypadku umów zlecenia zawieranych z własnymi pracownikami- jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy z komornikiem i ile może wymagać pieniędzy firmę niewywiązywanie się z obowiązków wobec kancelarii komorniczej- jakże spłacać pożyczkę z funduszu socjalnego, jak pracownik skromnie zarabia- jakie stanowisko w sprawie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych zajmuje w ostatnich latach Sąd Najwyższy- ile wynoszą kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia i zasiłków.

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie