podstawy kadr i płac


Praktyczny poradnik odnośnie do podroży służbowych, dla pracodawców i pracowników, na temat zasad dokonywania rozliczeń podatkowych. wydatki pracodawcy ryczałt i świadczenia niepieniężne posiłek dla pracownika w delegacji zwrot kosztów diety ujemne kursy walut w rozliczeniu kosztów limit wydatków zł odliczenie Vat Jednym z najważniejszych zagadnień łączących się z wykonywaniem pracy są podróże służbowe. Na pracodawcach i pracownikach ciążą liczne obowiązki złączone z ich rozliczaniem. Opracowanie omawia zasady rozliczania podróży służbowych polskich i zagranicznych. Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśniono na konkretnych przykładach dodatkowo w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Kiedy mamy do czynienia z podróżą służbową Jak rozliczać czas pracy w podróży służbowej Czym różnią się podróże służbowe kierowców od pozostałych pracowników Jakie świadczenia przysługują z tytułu podróży służbowej Czy za wypadek w czasie podróży służbowej pracownik otrzyma świadczenia z ZUS Jak rozliczać i dokumentować podróże służbowe W opracowaniu m.in. wydatki złączone z podróżą służbową w kosztach pracodawcy ryczałt i świadczenia niepieniężne a przychód pracownika czy posiłek dla pracownika w delegacji musi oznaczać PIT zwrot kosztów a rozliczenie wydatków oznacza to słówka mają znaczenie podmiot współpracująca w podróży a skutki podatkowe wyjazd nie służbowa a przychody pracownika diety ujemne wg PIT kursy walut w rozliczeniu kosztów podróży służbowej pracownika zakres wydatków zł a koszty podróży służbowej w kosztach uzyskania przychodu podróż służbowa a Vat. Wniosek o zezwolenie na pracę na rzecz cudzoziemca WZÓR. Pozostałe reguły w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób wykonywania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, reguły zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego przekazanie do pracodawcy użytkownika.. reguły dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i omówienie wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie aspektu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i dokumentacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy dodatkowo wypłaty wynagrodzenia Cudzoziemcy przenoszeni do Polski w toku przedsiębiorstwa podejście biznesowe

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie