Prawo

foto

Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej

Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w zanim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakim sposobem wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. również nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny prawa również reprezentacja.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo budowlane kara pieniężna za wykorzystywanie

Nowe prawo budowlane - kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i dokumentny wyjaśni podstawy oraz cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich oddziaływanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać

Wnioski na przyszłość – w jaki sposób będzie wyglądać rynek najmu w realiach pokryzysowych? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób zawodowo zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, którzy pragneliby rozpocząć karierę.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowelizacja KSH Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym

Nowelizacja KSH Stosunek prawny pomiędzy podmiotem prowadzącym rejestr udziałowców a spółką ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za nieobecność wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru wspólników czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo restrukturyzacyjne jakie są możliwości

Prawo restrukturyzacyjne - jakie są możliwości uzyskania oddłużenia poprzez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym dodatkowo układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści,.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

ESPD przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców

ESPD - przygotowywanie i składanie JEDZ przez wykonawców i nowe Prawo zamówień publicznych - zasadnicze przemiany w obszarze czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-26
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prawo rodzinne egzamin i pokrewieństwo i powinowactwo

Prawo rodzinne egzamin i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki wśród rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO oraz zgrupowanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca tematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi wybitnie specyficzny.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-05-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

art 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie główne

art 49 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie główne procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny nacisk położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to przede wszystkim aspektu zaskarżenia również zarzutów i wniosków.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Gospodarka odpadami BDO 2020

Gospodarka odpadami BDO 2020 Sprawozdanie w zakresie gospodarki odpadami Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko katalog odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, jednakowoż też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Gmina i uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody

Gmina i uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości informacji w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i uprawnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur rozpatrywania poprzez radę skarg na organy prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować.

Kategoria: Prawo
Dodany: 2020-02-28
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie