program płacowo kadrowy


Zebrane w jednym miejscu sposoby rozliczania przeróżnych świadczeń jakie pracodawca może przyznać pracownikowi. Prezentacja różnic jakie występują wskutek na źródło finansowania świadczenia. W artykule prezentujemy sposoby rozliczania świadczeń jakie pracodawcy mogą przyznać swoim pracownikom. Poruszamy zagadnienia finasowania świadczeń z ZFŚS także środków obrotowych. Opisujemy podatkowe konsekwencje finansowania przez pracodawcę m.in. dojazdów do pracy, uzywania służbowych aut do celów prywatnych, kursu prawa jazdy, prezentów i imprez okolicznościowych, oraz posiłków regeneracyjnych. Na ostateczność roku trzeba skorygować odpisy na zakładowy fundusze świadczeń socjalnych ZFŚS jako narzędzie polityki personalnej Inwentaryzacja Prezentacja w bilansie Korzystne na rzecz pracowników i przedsiębiorców reguły rozliczania bezpłatnego dowozu do firmy Nie zawsze można skorzystać ze zwolnienia Transport pracownika autem osobowym nie uprawnia do zwolnienia Zwrot kosztów przejazdu nie da korzyści w PIT Zakup biletów podobnie nieopłacalny podatkowo Zleceniobiorca to nie pracownik Przewiezienie pracownika z firmy do miejsca pracy bez PIT Opodatkowanie świadczeń może być wyłączone na podstawie innych ustaw Świadczenie usług transportowych za opłatą z % stawką Vat Firma nie naliczy VAT od dowozu, który leży w jej interesie Wydatki na dojście to koszty działalności operacyjnej Przychód pracownika korzystającego ze służbowego auta w celach prywatnych rozliczamy ryczałtem Nieodpłatne świadczenie podstawą wymiaru składek % VAT do odliczenia Nakłady na eksploatacje ujmuje się na kontach rodzajowych Wydatki na lekcje prawa jazdy na rzecz pracownika można zaliczyć do kosztów Brak wyliczenia kosztu w art. ustawy o CIT Opłacenie kursu przez pracodawcę może być przychodem pracownika Wydatek nie powinien być poczyniony na cele osobiste pracownika Księgowanie wydatków zależy od tego, czyli był to dla pracownika przychód Szczepienia przeciw grypie mogą użytkować ze zwolnienia podatkowego Przychody ze stosunku pracy Niektóre przychody pracownika są zwolnione z opodatkowania Zwolnienie z Vat Ujęcie w księgach Przychód można zredukować o wydatki związane z zakupem napojów na rzecz pracowników Wydatki na napoje mogą być kosztem podatkowym U pracownika nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu Posiłki regeneracyjne dla pracowników przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów Pracownik ma prawo do ciepłych napojów oraz posiłków Świadczenia na rzecz pracowników powiązane z bhp wolne od PIT Zimowe wydatki pracodawcy wolno potrącać w kosztach Posiłek profilaktyczny nie jest świadczeniem podlegającym Vat Odliczenie podatku nie zawsze dopuszczalne Ujęcie w księgach Udział pracownika w firmowej wigilii nie podlega opodatkowaniu Świadczenia od pracodawcy może przyjąć dodatkowo rodzina pracownika Świadczenia mogą być finansowane z ZFŚS Finansowanie ze środków obrotowych jest bezpieczniejsze Pracodawca może zorganizować zabawę choinkową na rzecz dzieci pracowników Księgowanie wydatków zależy od źródła finasowania Bożonarodzeniowe wydatki mogą pomniejszyć przychód firmy Prezent na rzecz dziecka przychodem jego rodzica Świadczenia na rzecz emerytów z wyższym limitem zwolnienia Bon towarowy trochę opłacalny podatkowo Przepisy zakazują potrącania wydatków z ZFŚS Zakup paczek i bonów to również koszt pracowniczy Świąteczny wystrój firmy to standard w biznesie Wysłanie kartki pocztowej nie jest reprezentacją

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie