Rachunkowość

foto

3 plan kont organizacji pozarządowej; 4

Zobacz do kiedy sprawozdanie fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg ogromnie ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, aktualnych od 26 stycznia.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wspólnota mieszkaniowa ile osób

wspólnota mieszkaniowa ile osób i System budżetowania przedsiębiorstwa. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym szczególnie.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Projekty unijne 2020 kurs i i Zadania

Projekty unijne 2020 kurs i i Zadania controllerów w przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów. Autor artykułu to uznany ekspert,.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Art wyjaśni szkolenie krajowe standardy rachunkowości

Art wyjaśni szkolenie krajowe standardy rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat także zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-06-05
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rachunkowość budżetowa 2020 Źródła

Rachunkowość budżetowa 2020 Źródła finansowania majątku jednostki budżetowej celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całej wiedzy w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej również w podsektorze rządowym jak i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona.

Kategoria: Rachunkowość
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie