Świadectwo pracy

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, jakim sposobem.

Kategoria: Świadectwo pracy
Dodany: 2020-02-08
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie