Umowy o pracę

foto

Uzasadnianie wypowiedzeń umów

Uzasadnianie wypowiedzeń umów o pracę - kryteria doboru do zwolnienia artykuł o kadrach umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy odnośnie do zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia zasady rozwiązywania umów o pracę, zarówno w zakresie indywidualnych stosunków pracy jakże i stosunków zbiorowych. Pracownicy dowiedzą się czy umowa o pracę jest umową cywilnoprawną,dlaczego umowa o pracę to najkorzystniejsza.

Kategoria: Umowy o pracę
Dodany: 2020-06-23
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację.

Kategoria: Umowy o pracę
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 kurs kadry i płace online opinie